Förbättra likviditeten i ditt företag

Driver du ett eget företag i form av ett aktiebolag är det viktigt att företaget har en god likviditet. Med detta avses enkelt förklarat att företaget ska ha en god tillgång till pengar så att de löpande utgifterna kan betalas. Är likviditeten dålig, med följd att räkningar och andra utgifter inte kan betalas efterhand som de förfaller till betalning, blir situationen snabbt bekymmersam. Problem med betalningsförmågan under en längre tid innebär att företaget så småningom riskerar att försättas i konkurs.

Låna pengar till företaget

Det vanligaste sättet för att skapa en bra likviditet är att låna pengar till företaget. Har du en bra privatekonomi kan det vara ett alternativ att du privat lånar ut pengar till företaget. Därefter betalar företaget tillbaka lånet enligt den amorteringsplan och med den ränta som du bestämmer.

Har du inte möjlighet att själv låna ut pengar till ditt företag kan företaget ansöka om ett företagslån från en bank eller ett annat kreditinstitut. Ofta är detta den bästa lösningen. Genom att låna pengar till ditt företag från en professionell och extern långivare får du en sund distans mellan din privatekonomi och företagets ekonomi.

Ge ut fler aktier

Har ditt bolag en hög omsättning och visar ett bra resultat kan det vara ett alternativ att bolaget ger ut nya aktier genom en så kallad emission. Enkelt förklarat innebär detta att privatpersoner och företag erbjuds att köpa aktier i bolaget och de pengar som köparna betalar för aktierna sätts in på bolagets bankkonto och förbättrar därmed likviditeten.

Den stora nackdelen med en emission för dig som ägare är att de nya aktieägarna kommer att få rösträtt utifrån hur många aktier som de köper. Det innebär att du inte längre själv kan bestämma allt som sker i bolaget. I stället är det aktieägarna som på bolagsstämman kommer att rösta hur bolaget ska agera i vissa frågor, som till exempel vem som ska sitta i styrelsen och hur bolagets vinst eller förlust ska hanteras.

Belåning av företagets fakturor

En vanlig åtgärd för att snabbt förbättra likviditeten är att belåna företagets fakturor, det vill säga så kallad factoring. När ditt företag ställer ut en faktura köps den och betalas direkt av ett factoringföretag. Därefter betalar kunden till factoringföretaget enligt de villkor som gäller för fakturan, till exempel att betalning ska ske inom 30 dagar. Belåningen av fakturorna innebär att ditt företag inte behöver vänta i 30 dagar på betalningen. Istället får ditt företag betalt direkt, vilket är till stor hjälp för likviditeten.

Viktigt att agera i god tid

Det är viktigt att agera i god tid för att förbättra likviditeten. Du bör dessutom inte förlita dig på endast en lösning utan använda dig av en kombination av olika åtgärder. Lånar du pengar till företaget samtidigt som fakturorna belånas och det sker en emission har du både hängslen och livrem vad avser likviditeten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *